Τμήματα

Λειτουργούν  τμήματα  για  όλες  τις  ηλικίες  και  όλες  τις  Δραστηριότητες.
Το  εβδομαδιαίο  πρόγραμμα  είναι  ευέλικτο  και  σχεδιασμένο  με  σκοπό  να  προσαρμόζεται  εύκολα  στις  ανάγκες  κάθε  αθλούμενου.

sections

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
17:00 Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Γυμναστική & Παιδί (4 ετών και κάτω) / Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Εναέρια Γυμναστική Aerial silks
18:00 Γυμναστική & Παιδί ( 5-7 ετών ) / Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Γυμναστική & Παιδί ( 5-7 ετών ) Γυμναστική & Παιδί ( 5-7 ετών ) / Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Γυμναστική & Παιδί ( 5-7 ετών ) Γυμναστική & Παιδί ( 5-7 ετών )
19:00 Γυμναστική & Παιδί ( 8-10 ετών ) / Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Γυμναστική & Παιδί ( 8-10 ετών ) Γυμναστική & Παιδί ( 8-10 ετών ) / Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Γυμναστική & Παιδί ( 8-10 ετών ) Γυμναστική & Παιδί ( 8-10 ετών )
20:00 Γυμναστική & Παιδί ( 11-14 ετών ) / Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Γυμναστική & Παιδί ( 11-14 ετών ) Γυμναστική & Παιδί ( 11-14 ετών ) / Εναέρια Γυμναστική Aerial silks Γυμναστική & Παιδί ( 11-14 ετών ) Γυμναστική & Παιδί ( 11-14 ετών )
21:00 Γυμναστική ( 14 ετών και άνω ) / Parkour Freerunning Tricking Breakdance Γυμναστική ( 14 ετών και άνω ) / Parkour Freerunning Tricking Breakdance

PHP Error [Warning]
PHP Error [Warning]